cultoemedia

 

         
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
 
 

Que fem

Els nostres projectes i serveis:

  • Realització de projectes per a la creació de continguts i formats innovadors pels media i les noves tecnologies de comunicació interactives.
  • Projectes per a la comunicació on-line: creació de portals i pàgines Web. IPTV, difusió de continguts audiovisuals mitjançant Internet, videoconferències, formació i serveis on-line, experimentació de noves solucions per al desenvolupament de “comunitats” virtuals.
  • Suport organitzatiu i tècnic per a la pre-producció, la realització i la difusió d'obres audiovisuals, recerca de localitzacions per al cinema, la fotografia i l'espectacle.
  • Cursos sobre les arts visuals i laboratoris d'escriptura per al cinema, la televisió i el teatre.
  • Activitats per valorar el paper social i cultural de la ciència mitjançant la divulgació, la didàctica i la formació.
  • Catàleg de continguts en diferents suports per la circuitació/distribució en petites sales cinematogràfiques, sales de projeccions d'associacions, escoles, exposicions, espais comunitaris, etc.
  • Activitats d'estudi i recerca, recull i elaboració d'informacions i dades relatives al sector artístic, audiovisual i de la comunicació.
  • Organització directa i/o indirecta de cursos, laboratoris, seguiments didàctics per a docents, pares i alumnes sobre la lectura d'obres d'art, sobre el llenguatge audiovisual i multimèdia. Les activitats formatives es poden enllaçar transversalment amb els diferents continguts didàctics –des de la literatura a la història, de l'art a la ciència– i es poden integrar en recursos interdisciplinaris sobre temàtiques multiculturals. La metodologia utilitzada proposa als alumnes estratègies de comunicació, que els permetrà de realitzar productes audiovisuals propis (ficció, spots publicitaris, documentals, dibuixos animats, etc.). Amb aquesta finalitat, l'Associació posa a disposició dels alumnes les seves instal·lacions i els mitjans necessaris per a la eventual realització de productes audiovisuals i multimèdia.
  • Consultes per bibliografies, filmografies, ressenyes monogràfics i l'organització de biblioteques i mediateques especialitzades.
  • Cursos, seminaris, stages, conferències sobre creativitat, art counseling, ètica organitzativa, màrqueting i comunicació responsable i innovadora.

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
cultoemedia
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
cultoemedia