cultoemedia

 

         
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
 
 

Quí som

Cultorem cultivar, tenir cura de
Fig. Aquell que es dedica a i practica amb amor un art, una ciència, etc.

El nom de l'Associació deriva d'aquesta antiga paraula llatina perquè estem convençuts que dedicar-nos amb cura, és a dir, amb intel·ligència, amb passió i amb amor a les nostres activitats, aporta una harmonia que és el que cal perseguir sempre.

CultorMedia realitza, promou i difon continguts culturals, científics i artístics de qualitat per a una comunicació que contribueixi al creixement personal i social, i també a la millora de la qualitat de vida.

Llibertat, creativitat i responsabilitat són els valors fonamentals per endegar un projecte d'aquestes característiques.

CultorMedia vol ser un estímul per a la comunitat artística, professional o científica en la recerca d'una dinàmica d'informació més acurada, més sensible, més intensa respecte a l'espectador-persona, a l'usuari-ciutadà, i es compromet a idear, difondre i gestionar a nivell local, nacional i internacional projectes de comunicació que contribueixin a difondre una cultura ecològica i a afavorir l'adopció de estils de vida més sostenibles.

CultorMedia promou la formació ètica, estètica i professional dels joves interessats en els llenguatges de la comunicació multimèdia. Vol ser una “palestra” de debat, de confrontació i d'iniciatives per l'educació del públic, l'aparició de nous talents i el creixement de la persona.

CultorMedia promou projectes culturals en tots els àmbits per realitzar intercanvis concrets, particularment entre Itàlia i Espanya.

CultorMedia promou l'educació en la imatge, en la comunicació multimèdia, en l'ús responsable i madur de les noves tecnologies de comunicació interactiva dins les escoles públiques i privades de qualsevol ordre i grau, especialment a les escoles italianes d'Espanya.

CultorMedia fa servir un sistema de treball que té les persones com a eix principal. Un model d'organització que promou la cultura de la qualitat de vida i de la responsabilitat per assolir la màxima sinèrgia entre els seus col·laboradors. L'objectiu fonamental de l'associació és el creixement personal i professional de tots els col·laboradors.

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
cultoemedia
 
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
cultoemedia