cultoemedia cultormedia
         
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
cultoemedia
cultormedia cultormedia cultormedia cultormedia cultormedia cultormedia cultormedia
 

QUI VOL JUGAR A...?
PROGRAMA DE TV PER A NENS DE 3 A 99 ANYS

FILOSOFIA

•  RECUPERACIÓ DEL JOC PER PART D'ADULTS I NENS:

•  NENS: Vehicle de comunicació entre ells i amb els adults.

•  ADULTS: En nosaltres, per apropar-nos al món dels nens tot recuperant la pròpia memòria de la nostra infantesa. El joc no és només fonamental pel creixement dels nens sinó que per l'adult, quan s'hi implica, li serveix com a distracció terapèutica de les preocupacions quotidianes.

•  DRAMATÚRGIA: No pretenem fer un programa estrictament informatiu sinó que el volem presentar com un JOC teatral que el faci amè per a tots els públics. Per això utilitzarem els següents recursos:

•  CLAU D'HUMOR: El programa està pensat per a divertir a tots els públics.

•  CLAU D'AVENTURA.

•  PUNTS DE VISTA: Interessa que s'incloguin tots els punts de vista: NENS, PARES, PROFES, fins i tot AVIS..., i establir COMPARACIONS d'aquests punts de vista.

•  CONTINGUTS: Tots els temes els tractarem previ ASSESSORAMENT RIGORÓS. Aquest assessorament té dues vessants:

•  PEDAGÒGIC: Aquest el buscarem en experts pedagògics i psicòlegs (Per exemple de l'associació Rosa Sensat, Consell Audiovisual de Catalunya –CAC-, etc.) amb els quals discutirem sobre el guió proposat. Aquest assessorament serà per a elaborar els diferents guions i, per a entendre'ns, no sortiran per pantalla.

•  DE CONTINGUT: Per a cada programa es buscarà un o més experts en el tema a tractar. Aquests sí que sortiran al programa, però no volem que siguin entrevistes tipus “pregunta resposa”. sinó que d'alguna manera entrin en el joc.

•  PUBLICITAT: Intentarem que la publicitat segueixi la mateixa filosofia del programa: Empreses amb finalitats més profundes que el simple fet de vendre.

Progetto di Lluis Saus e Danilo Porbellini

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
cultoemedia
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Media
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cultoemedia